Kundundersökning

För oss är det viktigt att veta vad våra kunder och läsare bryr sig om och tycker. Därför vill vi gärna genomföra en kundundersökning för att säkerställa att vi har ett intressant, uppskattat och kunnigt innehåll på sajten.

Det finns många anledningar till att man som företag vill göra en kundundersökning. För butiker hänger det ofta samman med att förstå kunders beteenden och attityder gentemot företaget. För bloggar och sajter handlar det oftast om att förstå vilka ämnen som är mest intressanta ur ett kundperspektiv (och läsarperspektiv).

Många bloggar lever på sina läsare, det ska inte stickas under stol med. Det är besökarna som står för reklamintäkterna till sajten och det är besökarna som skapar ett värde för blogg- och sajtägare. En kundundersökning kan då ge svar på hur mer intressant content kan skapas och hur detta kan bidra till att öka det generella och upplevda värdet av besöket.

En fråga som därför blir central i kundundersökningar är därför vad det är som får återkommande besökare att återvända, och lika viktigt är frågan vad som får nya besökare att inte återvända till sajten. Vad är det som är mindre bra och som gör att de lämnar och – inte sällan – aldrig mer återvänder? Det här är som sagt viktiga frågor som en kundundersökning ska besvara. Vi kommer därför att återkomma med en mer detaljerad kundundersökning när det är dags. Håll därför utkik här för att du ska kunna vara med och påverka innehåll och kvalitet på den här sajten.

Väl mött inom kort!